Styrelsemöten & Årsmöten

Styrelsemöten hålls första måndagen i varje månad.

Årsmöte hålls i februari månad.

 

Maila styrelsen om det är något ni vill ska tas upp på våra möten eller årsmötet.

gullbrannahf@hotmail.se