Folksams idrottsförsäkring

Säkerhet vid ridning

Som medlem i Gullbranna Hästförening är du automatiskt försäkrad i Folksams idrottsförsäkring. Denna försäkring står gällande vid resa till och från föreningens aktiviteter, under av aktivitet, vid vistelse i stall samt på mark och till häst.

Anhörig som tex. fungerar som ledare vid barns aktivitet, men inte är medlem i föreningen, är alltså INTE försäkrad. Därför rekommenderar vi samtliga personer som kontinuerligt vistas på anläggningen att registrera medlemskap.

För mer info se länk

https://www.folksam.se/forsakringar/idrottsforsakring

 

Information vid olyckshändelse:
Om olyckan är framme