Ridskola

Ridskola

Kursplan

Ridintsruktörerna på ridskolan arbetar efter en utbildningsplan/mål för att kvalitetssäkra undervisningen.

Utbildningsplanen/målen finns anslaget i ridhuset.

 

Villkor för ridning

Medlemskap

För att få rida hos oss måste Du vara medlem i GHF (Gullbranna Hästförening), då ingår en försäkring hos Folksam, läs mer under Medlemsförsäkring

Föreningen är en ideell idrottsförening som drivs utan vinstsyfte, ridskolan är en stor del av föreningens aktivitet. Ridskolan finansieras med ridavgifter, kommunala bidrag, sponsorers bidrag och medlemmarnas ideella arbete samt elevernas obligatoriska mindre köp av tex den årliga kalendern.

Grupper och lektionstid

Deltagarna i föreningens ridgrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap. Lektionstiden är olika beroende på elevernas ålder och kunskapsnivå.

Betalning av ridavgift

Ridavgiften betalas terminsvis. Ridavgiften är satt efter ridtid, antal elever i gruppen samt ålder. Avgiften skall vara GHF tillhanda innan terminsstart.

Avbokning av ridlektion och igenridning

En avbokad lektion kan INTE ridas igen, men vi är tacksamma om man ändå avbokar via sms för att underlätta planeringen av hästar.

Sjukdomsfall/Sjukskriven

Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.

Intresseanmälan till ridning gå till flik;  Anmälan

 

Har ni frågor maila till gullbrannahf@hotmail.se

 

 

Några tappra tjejer trotsar kylan, det är ju såååå roligt att rida! :)