Vill du bli medlem?

Om du vill bli medlem, rida på vår anläggning och delta på våra aktiviteter och arrangemang, anmäl via mail till:

gullbrannahf@hotmail.se

uppge namn, adress, personnr, mailadress, telefonnr och hur du vill vara medlem.

De medlemskap du kan välja på är:

Årsmedlemskap     200kr/år

Familjemedlemskap    500kr/år

Stödmedlem minst 50kr/år

Detta, isamband med mail, sätts in på;

Gullbranna Hästförening BG 219-8083 alt. SWISH 1232500544

 

 VÄLKOMNA!