Frånvaro

Frånvaro

Frånvaroanmälan görs via Hippocrates

Avbokning av lektion kan ske samma dag som lektionstillfället.

Dock senast klockan 11:00 vardagar eller klockan 08:00 helgdagar.