Regler vid tävling hos Gullbranna Hästförening

Regler som gäller generellt vid alla tävlingar

Regler vid Clear Round hos Gullbranna Hästförening

Allmänt

 • Startavgift ska vara betald innan start
 • Har man ej galopperat får man max hoppa 20cm med ledare
 • Alla felfria ekipage får rosett
 • Tillåten höjd är 10cm(bom)-70cm, med 10cm intervaller däremellan
 • För hästar från annan anläggning ska giltigt vaccinationsintyg på ett år visas upp i sekretariatet innan urlastning 

Utrustning

Hjälm;

 •  alla under 18år ska bära hjälm vid vistelse nära häst
 • all ridning sker med hjälm

Framhoppning/-ridning

 • Max 2 ekipage åt gången på grusbana
 • Max 2 språng/ryttare på ridskolehästar om inget annat står
 • Alla hinder hoppas från samma håll (röd markering på höger sida)
 • Max 1 ledare alternativt hästskötare/ekipage på framhoppning
 • Alla ledare måste vara över 18år
 • Ropa högt vilket hinder som ska hoppas

In- och utsläpp

 • Sker vid porten på ridhusets långsida

Uteslutning

 • 3 vägringar oavsett hinder, man får hoppa 1 annat hinder på vägen ut
 • Om ryttaren ramlar av lämnas banan till fots
 • Rids fel väg eller om fel hinder hoppas

Funktionär

 • Alla under 18år bär hjälm på tävlingsbana/framridning/-hoppning