Ridabonnemang/uppsägning

Ridabonnemang/uppsägning

När man fått plats i en ridgrupp står man kvar på platsen från termin till termin om man inte själv säger upp platsen. I och med att första betalningen har skett till ridskolan, har ett ridabonnemang tecknats.

Ridabonnemanget kan sägas upp inför höstterminen senast den 1 juni och inför vårterminen senast den 1 december.  

Inför varje termin betalar man in en anmälningsavgift på 500kr (denna dras sedan från terminsavgiften). Om abonnemanget sägs upp efter denna tid återbetalas inte anmälningsavgiften(500kr).

Uppsägning skall ske skriftligt, via mail.

Om Du vill sluta under pågående termin kan Du inte kräva pengarna tillbaka.

För nya ridskoleelever(barn) är första lektionen prova på. Väljer man att avsluta efter prova på gången återbetalas allt utom 200kr.

Ridskolan reserverar sig för eventuellt byte av ridledare.