Folksams idrottsförsäkring

För mer info se länk

Information vid olyckshändelse:
Om olyckan är framme  1. Om olyckan är framme skall den olycksdrabbade/anhörig/målsman själva kontakta Folksam försäkringsbolag.
  2. Detta gör man genom att ringa 0771-950 950
  3. Välj där växel - I växel väljer man idrottsförsäkring. Då kommer du rätt och kan göra en anmälan till dem. Anmälan är ett olycksfall.
  4. Föreningens försäkringsnummer är KF-18 62 049-002
  5. Du kan även göra en anmälan på deras hemsida www.folksam.se
  6. På sidan hittar du "anmäl skada".
  7. Logga in med bank id och skriv in allt som privat person i de olika flikarna. I en av flikarna som heter övrig information skriver du "idrottsförsäkring och KF-18 62 049-002".
  8. Anhörig som tex. fungerar som ledare vid barns aktivitet, men inte är medlem i föreningen, är alltså INTE försäkrad. Därför rekommenderar vi samtliga personer som kontinuerligt vistas på anläggningen att registrera medlemskap.


Som medlem i Gullbranna Hästförening är du automatiskt försäkrad i Folksams idrottsförsäkring. Denna försäkring står gällande vid resa till och från föreningens aktiviteter, under av aktivitet, vid vistelse i stall samt på mark och till häst.