Fråga:  Finns det hjälm och väst att låna?
Svar:    Ja, men i begränsat antal och storlekar.

Fråga:  Om man själv inte kan leda sitt barn
            kan man få hjälp med det?
Svar:    Ja, via SMS till US(Ungdomsstyrelsen) kan man för en mindre
            kostnad boka hjälp av ledare. Våra ledare är ungdomarna
            som är med i US.

Fråga:  Varför är föreningen inte ansluten till Svenska
            ridsportförbundet?
Svar:    GHF är ingen tävlingsklubb och ser inget behov av att ansluta
            till Svenska ridsportförbundet.

Fråga:   Är man försäkrad under ridningen?
Svar:    Ja, genom att betala in medlemsavgiften är man
            automatiskt ansluten till Folksams idrotts försäkring.

Fråga:   Vad gör jag om jag inte kan komma på en lektion?
Svar:     Det finns tyvärr inga möjligheter att rida igen men det är
             bra att skicka sms att man inte kan komma så att ridläraren
             vet om detta innan lektionen ska börja.

Frågor och Svar