Frågor och Svar

Frågor och Svar

Fråga:  Finns det hjälm och väst att låna?
Svar:    Ja, men i begränsat antal och storlekar.

 

Fråga:  Om man själv inte kan leda sitt barn
            kan man få hjälp med det?
Svar:    Ja, via SMS till US(Ungdomsstyrelsen) kan man för en mindre
            kostnad boka hjälp av ledare. Våra ledare är ungdomarna
            som är med i US.

 

Fråga:  Varför är föreningen inte ansluten till Svenska
            ridsportförbundet?
Svar:    GHF är ingen tävlingsklubb och ser inget behov av att ansluta
            till Svenska ridsportförbundet.

 

Fråga:   Är man försäkrad under ridningen?
Svar:    Ja, genom att betala in medlemsavgiften är man
            automatiskt ansluten till Folksams idrotts försäkring.

 

Fråga:   Vad gör jag om jag inte kan komma på en lektion?
Svar:     Det finns tyvärr inga möjligheter att rida igen men det är
             bra att skicka sms att man inte kan komma så att ridläraren
             vet om detta innan lektionen ska börja.