Ledarguide

I detta dokument framgår det vad GULLBRANNA HÄSTFÖRENING står för och hur du som medlem och ledare i föreningen förväntas agera.


Man ska på ett enkelt sätt få en klar bild över föreningens riktlinjer och förhållningssätt som sedan ska förmedlas vidare till barn och ungdomar som deltar i vår verksamhet.

Detta är ett levande dokument som kan komma att ändras allt eftersom.


Målsättning:

Att genom god gemenskap få kunskap i hästhållning och hästaktiviteter.


Policys:

Allas rättighet att vara med

Alla har rätt, oavsett nationalitet, religion, kön, sexuell läggning, samhällsgrupp samt fysiska och psykiska förutsättningar, att vara medlem i GHF.


Likabehandling

GHF tar avstånd från mobbing och diskriminering samt motverkar rasism och främlingsfientlighet.

Hos GHF ska ingen behöva känna sig kränkt, trakasserad, diskriminerad pga könstillhörighet. Sexuella trakasserier får ej förekomma.

Alla medlemmars åsikter väger lika tungt och vi använder en god ton till varandra och även på nätet.


Missbruk

GHF tar avstånd mot användandet av droger och alkohol. GHF:s verksamhet bedrivs i rök- och drogfria lokaler och all verksamhet inom klubbens regi är rök- och drogfri.


Miljö

Vi ska ha en trygg och kamratlig miljö där alla känner sig delaktiga oavsett nivå. Där föräldrarna ska kunna sätta tilltro till föreningen och låta sina barn delta i föreningens aktiviteter.

En trygg miljö skapas genom att alla som vistas på föreningens anläggning följer de regler som finns. Att vi samarbetar och visar hänsyn, både mot varandra, mot tränande elever samt deras föräldrar/förmyndare.


Vi lär även barn och ungdomar vikten av samspel samt ser till att alla barn och ungdomar har roligt och visar glädje.


Vi visar även uppskattning och hjälper varandra samt respekterar varandras olika värderingar.


Ledarskap och utbildning

En tränare leder träningen och guidar eleverna till att utföra aktiviteterna korrekt under säkra och trygga former.

Det är tränaren som skall samarbeta för att ge deltagarna en rolig och givande upplevelse.

Att man som tränare kommer förberedd till sin grupp, att man lyssnar på sina deltagare och låter alla få vara med och bestämma.

Tränaren ska vara medveten om sin roll som förebild i sin interaktion med barn och ungdomar, samt ta hänsyn till barnens utvecklingstakt.


Vi ska ha delaktiga och ansvarstagande tränare genom att bland annat erbjuda utbildningar i ledarskap och alla våra medlemmar får vara en del av en utvecklande miljö.

Vi tillgodoser alla medlemmars behov till utveckling genom att erbjuda träningar för utbildade tränare på olika nivåer inom både dressyr och hoppning på anläggningen.


Engagemang

Vi strävar efter att engagera så många som möjligt av våra medlemmar på de olika aktiviteterna som bedrivs på anläggningen.