Hippocrates Academy


Vi har nu uppgraderat ridskolan med ett nytt datorsystem från Hippocrates.se som ska förenkla vår vardag, samt ge dig som elev ett mervärde då du kan se dina lekt ioner, avboka och mycket annat i elevportalen.

Detta innebär att du som elev/målsman måste logga in i elevportalen och uppdatera er personliga information samt godkänna eventuellt avtal, om det finns ett avtal som du måste godkänna så är de det första som kommer upp direkt när du loggat in.

När du har gjort detta så hittar du länken till din personliga information längst upp till höger - klicka på ditt namn och välj “Inställningar”.

Gör de ändringar som behövs och klicka sedan på knappen som det står “Spara grundinformation” på.

OBS: Om du märker att “Spara grundinformation” knappen inte går att klicka på, så beror det på att ditt lösenord behöver uppdateras då det är för svagt, eller att det inte är ändrat från de “standard” lösenordet som vi har satt för ridskolan. Ändra lösenordet så kommer du kunna spara dina uppgifter.Inloggning:

Du loggar in på följande adress:


https://academy.hippocrates.se


Som användarnamn skriver du in din mejladress.

Lösenordet är: Gullbrannahf2012

Bolagskoden är: GHF