Ungdomssektionen

US är en sektion där alla medlemmar i föreningen som är under 25 år har möjlighet att vara med!

Vi arbetar för att skapa gemenskap och främja sammanhållningen mellan barn och ungdomar i föreningen, detta gör vi genom att arrangera olika aktiviteter i föreningen.

Om man vill vara delaktig så ska man anmäla sig till gullbrannahf-us@hotmail.com

Vi har som mål att spara ihop pengar för att sedan använda dessa till en rolig och utvecklande aktivitet för alla som är aktiva i Ungdomssektionen!