Ridskola

Kursplan

Ridledarna på ridskolan arbetar efter en utbildningsplan med mål för att kvalitetssäkra undervisningen.

Utbildningsplanen och målen finns anslaget i ridhuset.


Grupper och lektionstid

Deltagarna i föreningens ridgrupper delas in i grupper efter ålder och ridkunskap.

Lektionstiden är olika beroende på elevernas ålder och kunskapsnivå. Mer info finns här


Betalning av ridavgift

Ridavgiften betalas terminsvis.

Ridavgiften är satt efter ridtid, antal elever i gruppen samt ålder.

Avgiften skall vara GHF tillhanda innan terminsstart.


Avbokning av ridlektion och igenridning

En avbokad lektion kan INTE ridas igen, men vi är tacksamma om man ändå avbokar via hippocrates för att underlätta planeringen av hästar.


Sjukdomsfall/Sjukskrivning

Om du är sjuk under en längre tid får du mot uppvisande av läkarintyg lektionerna tillgodo till nästa termin.